यो लेखनाथ नगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिकापोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

नगर परिषदका निर्णयहरु

एस लेखनाथ नगरपालिकाका नगर परिषदका निर्णयहरु यहाँ उपलब्ध छन्

विशेष नगरपरिषद निर्णयहरु -२०७२

लेखनाथ नगरपालिका को विशेष नगरपरिषद निर्णयहरु -२०७२ 

Pages