यो लेखनाथ नगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिकापोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

आ.व २०७२/०७३ को व्यक्तिगत घटना दर्ताको वैशाख - चैत्र को प्रगति विवरण

लेखनाथ नगरपालिका को आ.व  २०७२/०७३ को व्यक्तिगत घटना दर्ताको वैशाख - चैत्र को प्रगति विवरण