यो लेखनाथ नगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिकापोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्वन्धी सूचना

Post date: Thursday, July 21, 2016 - 10:56

लेखनाथ नगरपालिका वडा नं १६ र १८ को लागि नयाँ सामाजिक परिचालक (SM) नियुक्ति

Post date: Wednesday, June 15, 2016 - 15:59

सामाजीक सुरक्षा भत्ता सम्वन्धमा |

Post date: Tuesday, June 7, 2016 - 14:51

लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयको राजस्व घर दैलो कार्यक्रम 

Post date: Tuesday, May 10, 2016 - 14:00

घर नक्शा पास गर्ने सम्वन्धी सूचना 

Post date: Wednesday, April 27, 2016 - 12:42

सौर्य बत्ती बोलपत्र सम्वन्धी सूचना

Post date: Sunday, April 10, 2016 - 15:24

जग्गा प्लाटिंग सम्वन्धमा

Post date: Sunday, March 20, 2016 - 13:07

लेखनाथ नगरपालिका को घर नक्शा तथा भवन निर्माण सुचारु भएको सूचना

Post date: Thursday, February 4, 2016 - 15:49

लेखनाथ नगरपालिका को आ.व २०७३/०७४ मा संचालन गरिने योजना सम्झौता सम्वन्धी सूचना |

Post date: Wednesday, January 27, 2016 - 15:43

लेखनाथ नगरपालिकाको सूचना

Post date: Monday, January 11, 2016 - 06:03