Error message

  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5263 of /var/www/html/includes/common.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5264 of /var/www/html/includes/common.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5265 of /var/www/html/includes/common.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5266 of /var/www/html/includes/common.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5267 of /var/www/html/includes/common.inc).

यो लेखनाथ नगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिकापोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।