This is the old website of Lekhnath Municipality. The website is not updated anymore. Lekhnath Municipality and Pokhara Sub Metropolitian City has been merged into Pokhara Lekhnath Metropolitan City. For latest content, please visit pokharalekhnathmun.gov.np.

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

रुपाताल

 

१)    अवस्थिति ः- लेखनाथ नगरपालिका वडा नं. १०, ११ र १४ एवं रुपाकोट गाविस वडा नं. ६
२)    क्षेत्रफल ः- १६३.९ हेक्टर 
    जलभाग ः १२१.७६ हेक्टर 
    खेती भएको ः ३३.४३ हेक्टर 
    सिमसार क्षेत्र ः ८.७५ हेक्टर 
३)    गहिर्राई ः- ४.८ मिटर -अधिकतम)
४)    नामाकरण ः- दोहोरो डाँडाको विचमा पर्ने तालको रुप विभिन्न समयमा परिवर्तन भैरहने भउकाले यस तालको नाम रुपा रहन गएको । 
५)    विशेषता ः- नगरको दोश्रो ठुलो र लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको साथै माछाको वृद्धिदर अत्यन्त उच्च रहेको/समुदायद्धारा आय आर्जन कार्य संचालनमा रहेको ।